You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Stiri COSR

Team Romania, o noua calificare olimpică

Numărul componenților TEAM ROMANIA a ajuns la 61, după ce atleta Joan Chelimo Melly a reușit să îndeplinească baremul olimpic de calificare la JO Paris 2024. Melly a alergat maratonul de la Valencia în 2h 24:16, sub 2h 26:20 - baremul de calificare stabilit de World Athletics în această probă.

Ca și Delvine Relin Meringor, care este prima atletă cu baremul olimpic atins încă din 19 martie 2023, Joan Chelimo Melly a reprezentat Kenya până în 2021, an în care a primit cetățenia română. Conform World Athletics ea va deveni eligibilă pentru a concura în competiții pentru România din 03 iulie 2024.

Cu baremul sportiv îndeplinit, Joan Chelimo Melly va avea emoții în validarea calificării, pentru că, în conformitate cu termenele de calificare, World Athletics va comunica sportivii calificați la maraton în 01 mai 2024.

Sportiv însă, Chelimo are baremul olimpic îndeplinit și așteaptă soluționarea formalităților legate de reprezentativitate la nivel World Athletics și CIO.

Componența TEAM ROMANIA la JO Paris 2024, până în prezent:

1.     Delvine Relin Meringor – atletism – maraton

2.    David Popovici – înot

3.    Lăcămioara Perijoc – box (54 kg)

4.    Vlad Stancu – înot

5.    Andrea Miklós – atletism – 400 m

6.    Alina Rotaru Kottmann – atltetism – săritura în lungime

7.    Annaliese Drăgan

8.    Cătălin Chirilă – canoe – C1 - 1000 m (1 loc cotă)

9,10.   Oleg Nuță, Ilie Sprincean – canoe – C2 – 500 m (2 locuri cotă)

54.    Canotaj – 44 locuri cotă

55. Andrei Munteanu – gimnastică artistică

56-60. Echipa feminină de gimnastică artistică – 5 locuri cotă

61. Joan Chelimo Melly  atletism  maraton

Team Romania, a new Olympic qualification

The number of Team Romania members has reached 61, after athlete Joan Chelimo Melly successfully met the Olympic qualifying standard for the 2024 Paris Olympics. Melly ran the Valencia Marathon in 2h 24:16, under 2h 26:20, the qualification standard set by World Athletics for this event.

Like Delvine Relin Meringor, who became the first athlete to achieve the Olympic standard on March 19, 2023, Joan Chelimo Melly represented Kenya until 2021, when she acquired Romanian citizenship. According to World Athletics, she will become eligible to compete in competitions for Romania from July 3, 2024.

With the athletic standard met, Joan Chelimo Melly will anxiously await the validation of her qualification because, in accordance with the qualification deadlines, World Athletics will announce the qualified marathon athletes on May 1, 2024.
As an athlete, Chelimo has met the Olympic standard and is awaiting the resolution of formalities related to representation at the World Athletics and IOC levels.

TEAM ROMANIA at the 2024 Paris Olympics, up to the present:
1.    Delvine Relin Meringor – athletics – marathon
2.    David Popovici – swimming
3.    Lăcămioara Perijoc – boxing (54 kg)
4.    Vlad Stancu – swimming
5.    Andrea Miklós – athletics – 400m
6.    Alina Rotaru Kottmann – athletics – long jump
7.    Annaliese Drăgan - rythmic gymnastics
8.    Cătălin Chirilă – canoe – C1 - 1000m (1 quota place)
9,10. Oleg Nuță, Ilie Sprincean – canoe – C2 – 500m (2 quota places)
11.  Rowing – 44 quota places
55. Andrei Munteanu – artistic gymnastics
56-60. Women's artistic gymnastics team – 5 quota places
61. Joan Chelimo Melly – athletics – marathon

Galerie foto