You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Stiri COSR

1 DECEMBRIE 2023 - Ziua Națională a României sărbătorită la Paris

În inima Parisului, la Ambasada României din Franța, a fost sărbătorită Ziua Națională a României. Cele două recepții i-au avut invitați pe câțiva dintre marii campioni ai sportului olimpic românesc, într-o prefață a Jocurilor Olimpice de anul viitor de la Paris.

Echipa Comitetului Olimpic și Sportiv Român a fost condusă la Paris de președintele Mihai Covaliu și secretarul general George Boroi, alături de Elisabeta Lipă, vicepreședinte al COSR și președinte al Agenției Naționale pentru Sport.

La invitația ambasadorului Ioana Bivolaru, ziua națională a fost sărbătorită în prezența unora dintre cei mai mari campioni și medaliați olimpici ai României, sportivi care împreună au câștigat 20 de medalii olimpice - Elisabeta Lipă, Ecaterina Szabo, Anișoara Cușmir, Alina Dumitru, Mihai Covaliu și Vasile Tomoioagă. Lângă ei a impresionat asistența cel mai titrat antrenor al lumii, Octavian Bellu.

” Vreau să mulțumesc și să salut prezența echipei Comitetului Olimpic și Sportiv Român la ziua națională, formată din sportivi de renume mondial, adevărați ambasadori ai păcii, pentru că sportul însuși este un ambasador al păcii. Dumneavoastră și toți sportivii români care vor participa la Jocurile Olimpice din Franța de anul viitor vor completa și întări legăturile de prietenie dintre România și Franța!” și-a transmis mesajul ambasadorul Ioana Bivolaru.

Palatul Behague, construit în stil neoclasic, tipic epocii lui Ludovic al XV-lea, s-a transformat pentru un impresionant video mapping care a captivat asistența. Reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Paris și români stabiliți în Franța au admirat în cele două zile de evenimente proiecția derulată pe acordurile muzicii lui Enescu. Fiecare moment a evidențiat legăturile dintre cele două națiuni, România şi Franţa, unite prin legături istorice, culturale, economice și științifice.

La evenimentele care s-au desfășurat marți și miercuri, alături de Ioana Bivolaru, ambasadorul Românei în Franța, au onorat Ziua Națională prin discursuri Gheorghe Cârciu, secretarul de stat pentru românii de pretutindeni, consulul general al României la Paris, Ecaterina Constantinescu.

Octavian Bellu s-a întâlnit la Paris cu fostul său coleg Dimitru Pop, cel care a activat la lotul olimpic al României imediat după Revoluție, participând alături de Octavian Bellu la JO Barcelona 1992. Acum, Nelu Pop este antrenorul echipei feminine a Franței, medaliată cu bronz la ultimul mondial. Octavian Bellu a fost invitat la o sesiune de antrenamente a lotului olimpic al Franței la INSEP.

”Vreau să mulțumim doamnei Ambasador Ioana Bivolaru și doamnei Sena Latif, prim colaborator, pentru invitația de a participa la acest eveniment. Anul viitor vom sărbători 100 de ani de la prima medalie olimpică a Românei câștigată la Paris 1924, 100 de ani de la ultima ediție de Jocuri Olimpice găzduită de Paris în 1924 și ne vom bucura împreună, aici, de victoriile Echipei Olimpice Team Romania la Paris 2024. Într-o locație istorică, precum cea a Ambasadei Românei, Casa Olimpică va deveni locul în care vom sărbători succesele tricolorilor și vom fi împreună! La mulți ani, România!”a punctat Mihai Covaliu.

Elisabeta Lipă a fost impresionată de cei care au venit să sărbătorească ziua națională alături de campioni.

”Vreau să vă felicit doamna ambasador Ioana Bivolaru și mă bucur că sportul românesc a câștigat mulți suporteri pentru anul viitor la Jocurile Olimpice. Sportul este unul dintre cei mai buni ambasadori ai României și noi am reușit prin performanțele noastre să reprezentăm România la cel mai înalt nivel. Am urcat drapelul național pe culmile gloriei. La mulți ani, România! La mulți ani românilor de pretutindeni!”

În 2024, Ambasada României va fi pentru o lună Casa Olimpică a României la JO Paris 2024.

December 1, 2023 - Romania's National Day Celebrated in Paris

In the heart of Paris, at the Embassy of Romania in France, Romania's National Day was celebrated. The two parties had as guests some of the great champions of Romanian Olympic sports, setting the stage for next year's Olympic Games in Paris.

The team from the Romanian Olympic and Sports Committee was led to Paris by President Mihai Covaliu and Secretary-General George Boroi, along with Elisabeta Lipă, Vice President of ROSC, and President of the National Sports Agency.

At the invitation of Ambassador Ioana Bivolaru, the national day was celebrated in the presence of some of Romania's greatest champions and Olympic medalists, athletes who together have won 20 Olympic medals - Elisabeta Lipă, Ecaterina Szabo, Anișoara Cușmir, Alina Dumitru, Mihai Covaliu, and Vasile Tomoioagă. Alongside them, the attendance was graced by the world's most decorated coach, Octavian Bellu.

"I want to thank and greet the presence of the Romanian Olympic and Sports Committee team on the national day, consisting of world-renowned athletes, true ambassadors of peace, because sport itself is an ambassador of peace. You and all Romanian athletes participating in the Olympic Games in France next year will complement and strengthen the bonds of friendship between Romania and France!" Ambassador Ioana Bivolaru conveyed her message.

The Behague Palace, built in neoclassical style typical of the Louis XV era, was transformed by an impressive video mapping that captivated the audience. Representatives of the diplomatic corps accredited in Paris and Romanians settled in France admired the projection over the two days of events set to the music of Enescu. Each moment highlighted the connections between the two nations, Romania and France, united by historical, cultural, economic, and scientific ties.

At the events held on Tuesday and Wednesday, alongside Ioana Bivolaru, the Ambassador of Romania to France, the National Day was honored by speeches from Gheorghe Cârciu, the Secretary of State for Romanians Abroad, and the Consul General of Romania in Paris, Ecaterina Constantinescu.

Octavian Bellu met in Paris with his former colleague Dimitru Pop, who was part of the Romanian Olympic team immediately after the Revolution, participating alongside Octavian Bellu at the Barcelona 1992 Olympics. Now, Nelu Pop is the coach of the French women's team, which won bronze at the last World Championships. Octavian Bellu was invited to a training session with the French Olympic team at INSEP.

"We want to thank Ambassador Ioana Bivolaru and Ms. Sena Latif, the first collaborator, for the invitation to participate in this event. Next year, we will celebrate 100 years since Romania's first Olympic medal was won in Paris, in 1924, 100 years since the last edition of the Olympic Games hosted by Paris in 1924, and we will rejoice together here at the successes of Team Romania at Paris 2024. In a historic location like the Embassy of Romania, the Olympic House will become the place where we will celebrate the accomplishments of the tricolors, and we will be together! Happy Birthday, Romania!" emphasized Mihai Covaliu.

Elisabeta Lipă was impressed by those who came to celebrate the national day with champions.

"I want to congratulate Ambassador Ioana Bivolaru, and I am glad that Romanian sports have gained many supporters for the next year's Olympic Games. Sport is one of the best ambassadors of Romania, and through our achievements, we have represented Romania at the highest level. We raised the national flag to the heights of glory. Happy Birthday, Romania! Happy Birthday to Romanians everywhere!"

In 2024, the Embassy of Romania will be for a month the Olympic House of Romania at the Paris 2024 Olympics.

 

Galerie foto