You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Stiri COSR

FR Baschet, prima federație sportivă din România cu finanțare de la Solidaritatea Olimpică

Proiectul de dezvoltare a baschetului în România, inițiat de Federația Română de Baschet, ca obiectiv al programului FIBA PLUS Performance, este susținut de Solidaritatea Olimpică și Asociația Comitetelor Olimpice Europene (EOC) prin Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR).

Contractul prin care Federația Română de Baschet primește sprijinul financiar al Solidarității Olimpice pentru programul de dezvoltare a baschetului în România a fost parafat astăzi la Casa Olimpică din București

Documentul a fost semnat de președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român Mihai Covaliu și Carmen Tocală, președinte al Federației Române de Baschet,  în prezența lui Florin Mișcă coordonatorul programelor derulate prin Solidaritatea Olimpică la COSR, secretarul general adjunct al COSR. 

”Federația Română de Baschet este prima federație de jocuri sportive din România care are un proiect prin care accesează Solidaritatea Olimpică - prin Comitetul Olimpic și Sportiv Român - iar noi suntem extrem de bucuroși și suntem convinși că rezultatele nu vor întârzia să apară”, a declarat Mihai Covaliu, președinte COSR.

”Ne onorează sprijinul COSR în proiectul nostru cu care am accesat Solidaritatea Olimpică. Ne dorim să sprijinim și să dezvoltăm segmentul de grassroots, un obiectiv care se regăsește și pe lista de obiective din cadrul programului FIBA PLUS Performance, demarat de Federația Română de Baschet cu FIBA încă din luna aprilie. De asemenea, prin academiile regionale suntem extrem de interesați să pregătim sportivii și tehnicienii din baschet, în perspectiva următoarelor competiții importante care se vor desfășura sub tutela olimpică: Festivalul Olimpic al Tineretului European, Jocurile Olimpice de Tineret și Jocurile Olimpice de la Los Angeles ”,  a precizat Carmen Tocală, președinte FR Baschet

”Este prima federație care accesează aceste fonduri pentru a-și crea puncte de lucru în teritoriu, pentru a stimula participanții la activitățile baschetbalistice, pentru a dezvolta baza de selecție. Suntem convinși că programul Federației Române de Baschet va da roade. Proiectul FRB ne-a convins, a convins Solidaritatea Olimpică și a convins FIBA. Vom sprijini federația în implementarea proiectului, pentru a deveni un exemplu de bună practică”, a adăugat Florin Mișcă, secretar general adjunct COSR.

Proiectul propus are mai multe obiective și acțiuni planificate pentru a dezvolta baschetul în România:

1. Descoperirea de Talente și Dezvoltarea Sportivilor: Scopul principal este să creeze un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție pentru copii și juniorii mici. Acest lucru implică identificarea și dezvoltarea tinerilor talente și aptitudini individuale în baschet. Prin intermediul academiilor de baschet, se dorește să se creeze o bază solidă pentru pregătirea viitoarelor generații de sportivi care să aibă potențial olimpic.

2. Pregătirea Antrenorilor: Proiectul vizează formarea atât a antrenorilor debutanți (Licența C) cât și a antrenorilor de elită (Licența B și A). Aceasta se face pentru a asigura că există antrenori bine pregătiți care să poată instrui și ghida sportivii la nivel înalt.

3. Mobilitatea Antrenorilor și a Personalului: Se intenționează să se susțină mobilitatea antrenorilor și a personalului în cadrul structurilor sportive afiliate Federației Române de Baschet. Acest lucru ar putea implica colaborări și schimburi cu antrenori din alte țări pentru îmbunătățirea nivelului de pregătire.

4. Dezvoltarea Academiilor de Baschet: Proiectul propune înființarea și dezvoltarea Academiilor Române de Baschet în colaborare cu academiile olimpice județene, precum și cu susținerea administrațiilor locale. Această inițiativă ar putea amplifica dezvoltarea baschetului 3x3 și 5x5 la nivel național și regional.

5. Crearea Locurilor de Muncă: Dezvoltarea academiilor de baschet și a altor structuri legate de proiect ar putea contribui la crearea de locuri de muncă în domeniul sportului și educației fizice.

6. Pregătirea Arbitrilor: Un alt obiectiv este formarea unui număr crescut de arbitri pentru jocul de baschet și baschetul 3x3. Acest lucru este esențial pentru desfășurarea competițiilor sportive la nivel înalt.

7. Promovarea Sportului în Școli și Universități: Prin proiect, se dorește stimularea interesului pentru sport în școli și universități, ceea ce ar putea contribui la dezvoltarea baschetului în rândul tinerilor.

8. Egalitate Socială și Includere: Proiectul se concentrează pe promovarea egalității sociale și pe îmbunătățirea nivelului educațional și sportiv al tuturor participanților, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale. Se dorește să se asigure că toată lumea are șanse egale de a participa la activitățile sportive.

FR Baschet se concentrează pe transformarea baschetului într-un sport mai popular, mai accesibil și mai bine structurat, inclusiv dezvoltarea infrastructurii și integrarea educației cu performanța sportivă.

În prima etapă a acestui proiect derulat cu sprijinul Solidatății Olimpice, FR Baschet va primi 36.000 dolari, programul principal poate fi completat de alte proiecte tangențiale acestuia, care vor putea beneficia de sume suplimentare  din partea Solidarității Olimpice.

Scopul Solidarității Olimpice este de a oferi asistență tuturor Comitetelor Naționale Olimpice pentru programele de dezvoltare ale sportivilor, în special a celor care au cele mai mari nevoi în acest sens. Programele prioritizează dezvoltarea sportivului, dar și formarea antrenorilor și administratorilor sportivi și promovarea valorilor olimpice.

Romanian Basketball Federation, the First Romanian Sports Federation to Receive Funding from Olympic Solidarity

The development project for basketball in Romania, initiated by the Romanian Basketball Federation as part of the FIBA PLUS Performance program, is now supported by Olympic Solidarity and the European Olympic Committees (EOC) through the Romanian Olympic and Sports Committee (ROSC).

The contract through which the Romanian Basketball Federation receives financial support from Olympic Solidarity for the basketball development program in Romania was signed at the Olympic House in Bucharest. The document was signed by Mihai Covaliu, President of the Romanian Olympic and Sports Committee, and Carmen Tocală, President of the Romanian Basketball Federation, in the presence of Florin Mișcă, coordinator of the programs carried out through Olympic Solidarity at ROSC and the Deputy Secretary-General of ROSC.

"The Romanian Basketball Federation is the first sports federation in Romania to access Olympic Solidarity through the Romanian Olympic and Sports Committee. We are extremely happy, and we are convinced that the results will not be long to come," stated Mihai Covaliu, President of ROSC.

"We are honored by the support of ROSC in our project, through which we accessed Olympic Solidarity. We aim to support and develop the grassroots segment, an objective also found on the list of goals within the FIBA PLUS Performance program initiated by the Romanian Basketball Federation in April. Additionally, through regional academies, we are highly interested in preparing athletes and coaches in basketball, in view of the upcoming major competitions held under Olympic auspices: the European Youth Olympic Festival, the Youth Olympic Games, and the Olympic Games in Los Angeles," added Carmen Tocală, President of the Romanian Basketball Federation.

"It is the first federation to access these funds to establish working points in the territory, to stimulate participants in basketball activities, and to develop the selection base. We are confident that the Romanian Basketball Federation's program will yield results. Their project has convinced Olympic Solidarity and FIBA. We will support the federation in implementing the project, to become a good practice example," Florin Mișcă, Deputy Secretary-General of ROSC, further stated.

The proposed project has several objectives and planned actions aimed at developing basketball in Romania. The Romanian Basketball Federation is focusing on transforming basketball into a more popular, accessible, and well-structured sport, including infrastructure development and integrating education with athletic performance.

In the first stage of this project, carried out with the support of Olympic Solidarity, the Romanian Basketball Federation will receive $36,000. The main program can be supplemented by other related projects that may benefit from additional funds from Olympic Solidarity.

Olympic Solidarity's goal is to provide assistance to all National Olympic Committees for athlete development programs, especially those with the greatest needs. The programs prioritize athlete development, as well as the training of coaches and sports administrators, and the promotion of Olympic values.

Galerie foto