You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Stiri COSR

Președintele COSR, noul coordonator al Grupului Informal al Comitetelor Olimpice Naționale din Sudul și Sud-Estul Europei

Recunoștere pentru Mișcarea Olimpică din România la ședința de azi de la Lublijana, din Slovenia, unde președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român Mihai Covaliu a fost ales  coordonator al Grupului Informal din Sudul și Sud-Estul Europei.

Prezent la dezbateri alături de secretarul general COSR George Boroi, Mihai Covaliu, membru al Comitetului Executiv al Asociației Comitetelor Olimpice Europene (EOC),  a fost ales  în unanimitate  în funcția de coordonator al Grupului.
Campion olimpic, mondial și european la sabie, președinte al FR Scrimă și în prezent președinte al COSR, Mihai Covaliu îi urmează în această poziție lui Andrej Krasnicki, fost președinte al Comitetului Olimpic din Polonia.

” Este o onoare să conduc acest Grup Informal și o recunoaștere a valorii organizaționale a Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Rolul activ și implicarea Mișcării Olimpice din România în sprijinul unității, solidarității și promovării valorilor olimpice sunt unanim apreciate de către lumea olimpică. Le mulțumesc celor care au încredere în mine!” a precizat Mihai Covaliu.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român este membru fondator și unul din liderii de opinie ai acestui Grup Informal din care fac parte reprezentanți ai 19 Comitete Naționale Olimpice din această zonă geografică a Europei:  Grecia, Polonia, Austria, Turcia, Bulgaria, Serbia, Slovacia, Slovenia, Kosovo, Macedonia de Nord, Ungaria, Muntenegru, Republica Moldova, Croația, Bosnia și Herțegovina, Albania, Cehia și România.

The President of ROSC, the new coordinator of the Informal Group of National Olympic Committees from Southern and Southeastern Europe

Recognition for the Olympic Movement in Romania at the meeting in Ljubljana, Slovenia, where the President of the Romanian Olympic and Sports Committee, Mihai Covaliu, was elected as the coordinator of the Informal Group from Southern and Southeastern Europe.

Present at the discussions alongside the Secretary-General of ROSC, George Boroi, Mihai Covaliu, a member of the Executive Committee of the European Olympic Committees (EOC), was unanimously elected as the coordinator of the Group.An Olympic, world, and European champion in fencing, the President of the Romanian Fencing Federation, and currently the President of ROSC, Mihai Covaliu succeeds in this position Andrej Krasnicki, the former President of the Polish Olympic Committee.

"It is an honor to lead this Informal Group, and it is a recognition of the organizational excellence of the Romanian Olympic and Sports Committee. The active role and involvement of the Olympic Movement in Romania in supporting unity, solidarity, and the promotion of Olympic values are universally appreciated by the Olympic community. I thank those who have trust in me!" stated Mihai Covaliu.

The Romanian Olympic and Sports Committee is a founding member and one of the opinion leaders of this Informal Group, which includes representatives from 19 National Olympic Committees in this geographic area of Europe: Greece, Poland, Austria, Turkey, Bulgaria, Serbia, Slovakia, Slovenia, Kosovo, North Macedonia, Hungary, Montenegro, Moldova, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Albania, Czech Republic, and Romania.

 

Galerie foto