You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Stiri COSR

Integrare prin sport

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român Mihai Covaliu a participat la Conferința de închidere a proiectului ”Integrare sustenabilă socială și educațională prin activități sportive” din cadrul „Programului Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei și Creșterea Incluziunii Romilor”, finanțat de Granturile SEE și Norvegiene (2014 -2021).

Proiectul a fost implementat în România de Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti (UNEFS) în parteneriat cu Norwegian School of Sport Sciences, având o durată de 4 ani, între 2019-2023.

Conferința de închidere a avut loc la UNEFS. La eveniment au participat Mihai Covaliu, președintele COSR, Gabriel Toncean, vicepreședintele Agenției Nationale pentru Sport, Felicia Stroe, consilier la Ministerul Educației, Cristian Chiriac, coordonator proiecte FRDS, Reidar Safvenbom și Aage Radman, ambii de la Universitatea din Oslo, inspectori școlari, profesori de educație fizica si sport si copii din București și din țară.

Au fost prezentate toate realizările proiectului după cei 4 ani, de data aceasta prin prisma celor implicati în acest proces.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 4.450.000 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului de Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este de a facilita inegrarea educațională și socială a unui număr de 2.600 de copii aflați în risc de excluziune, selectați din cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării, prin activități integrate bazate pe sport.

Acesta se derulează la nivel național în 32 de școli din 24 de județe. Pe lângă activitățile de sprijinire a copiilor, se vizează și expunerea unui număr de 760 de experți educaționali și a unui număr de 800 părinți la instrumente specifice de lucru cu categoriile vulnerabile de copii, asigurând astfel o susținere integrată a acestora.

Părăsirea timpurie a școlii este un fenomen complex care generează pe termen scurt excluziune educațională iar pe termen mediu și lung excluziune socială și profesională. Combaterea sustenabilă a acestui fenomen prin activități integrate cu caracter sportiv reprezintă o prioritate strategică. Proiectul își propune să dezvolte metodologii specifice de lucru cu categoriile de copii vulnerabili, metodologii care, împreună cu rezultatele directe ale activităților din proiect vor fi centralizate într-o propunere de politică publică.

De asemenea proiectul propune întărirea capacității educatorilor din România de a asigura acces la un model de educație incluzivă adresat tuturor copiilor , prin activități integrate pe o durată de 4 ani cât şi creșterea conștientizării autorităților publice, a factorilor de decizie și a profesioniștilor din educație cu privire la abordările unui sistem de educație național cu caracter incluziv.

 

Galerie foto