You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Stiri COSR

AUR, ARGINT, BRONZ, pentru România la Mondialul de canoe și 3 calificări la Paris 2024

România a încheiat ediția din acest an a Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe, de la Duisburg (Germania), cu 3 medalii câștigate – 1 AUR, 1 ARGINT, 1 BRONZ, și 3 locuri cotă asigurate la Jocurile Olimpice Paris 2024.
Cătălin Chirilă și-a reconfirmat valoarea și a cucerit medaliile de AUR, la C1- 500 m, și ARGINT, la C1-1000 m. O dată cu aceste trofee a asigurat participarea olimpică  a României în proba de C1-1000 m, la Paris 2024.
 
O performață excelentă a reușit și echipajul de canoe dublu alcătuit din Ilie Sprincean și Oleg Nuță, care a terminat finala mondială de la C2 - 500 m pe locul 6, rezultat grație căruia ambarcațiunea tricoloră are asigurată participarea la Jocurile Olimpice de la Paris. 
 
Medaliați la campionatele mondiale și europene de juniori, unde au concurat sub steagul Republicii Moldova, Ilie și Oleg reprezintă acum România și sub îndrumarea talentatului antrenor Forin Popescu, coordonatorul lotului olimpic de canoe tricolor, au demonstrat că formează un tandem puternic cu mari șanse să reprezinte România la Paris 2024. 
 
Aceiași Ilie Sprincean și Oleg Nuță au cucerit medalia de BRONZ, la C2 - 1000 m, probă neolimpică la JO Paris 2024.

Cu cele trei locuri cotă obținute de canoiștii români la CM Duisbuig 2023, TEAM ROMANIA are asigurate 10 bilete olimpice pentru Paris 2024.

Ceilalți sportivi calificați până în prezent:
1. Delvine Relin Meringor – atletism – marathon
2. David Popovici – înot
3. Lăcămioara Perijoc – box (54 kg)
4. Vlad Stancu – înot
5. Andrea Miklós – atletism – 400 m
6. Alina Rotaru Kottmann – atltetism – săritura în lungime
7. Annaliese Drăgan – gimnastică ritmică
 
  Gold, silver, bronze for Romania at the Canoe World Cup and qualifications for Paris 2024

Romania ended this year's edition of the Kayak-Canoe World Championships in Duisburg (Germany) with 3 medals - 1 gold, 1 silver, 1 bronze and 3 quota places secured at Paris 2024 Olympic Games.
 
Cătălin Chirilă reconfirmed his value and won the gold medals in C1-500 m and silver in C1-1000 m. Winning these trophies, he secured Romania's Olympic participation in the C1-1000 m event, in Paris 2024.

An excellent performance was also achieved by the double canoe crew - Ilie Sprincean and Oleg Nuță, who finished the world final of C2 - 500 m in 6th place, a result thanks to which the tricolor boat is guaranteed participation in the Olympic Games in Paris.

Medalists at the world and European junior championships, where they competed under the flag of the Republic of Moldova, Ilie and Oleg now represent Romania and under the guidance of the talented coach Forin Popescu, the coordinator of the Olympic tricolor canoe team, they have shown that they form a strong tandem with great chances to represent Romania in Paris 2024.

The same Ilie Sprincean and Oleg Nuță won the bronze medal in C2 - 1000 m, non-Olympic event at Paris 2024 Olympics.

With the three quota places obtained by Romanian canoeists at World Championship in Duisbuig 2023, TEAM ROMANIA has secured 10 Olympic tickets for Paris 2024.

The other athletes qualified to date:

1. Delvine Relin Meringor - athletics - marathon
2. David Popovici – swimming
3. Lăcămioara Perijoc – boxing (54 kg)
4. Vlad Stancu – swimming
5. Andrea Miklós – athletics – 400 m
6. Alina Rotaru Kottmann - athletics - long jump
7. Annaliese Drăgan – rhythmic gymnastics

Galerie foto