You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Stiri COSR

Adunarea Generală Ordinară a COSR, aprilie 2022

La Adunarea Generală Ordinară a Comitetului Olimpic și Sportiv Român, care a avut loc pe data de 12 aprilie 2022,  au fost prezenți 80 de membri din cei 124 convocați. Lucrările Adunării au fost prezidate de Mihai Covaliu, președintele COSR, Octavian Morariu, membru CIO pentru România,  Eduard Karol Novac, ministrul sportului si George Boroi, secretar general al COSR.

Măsurile prealabile și organizarea cadrului lucrativ  prezentate de George Boroi au fost supuse la vot și aprobate în unanimitate de cei prezenți:

 • S-a luat act de retragerea calității de membru cu drept de vot a lui Ion Corneliu personalității care a implinit 70 de ani in anul 2021, si la propunerea COMEX s-a aprobat acodarea calitatii de membru de onoare
 • A fost validată hotărârea Comitetului Executiv privind suspendarea a trei pozitii:
  1. Federația Romna de Patinaj – aflată în procedură de lichidare,
  2.  Sportiv Olimpionic - ocupată de Mihai Covaliu, în prezent presedinte al COSR
 • 3. Personalitate - ocupată de Florin Bercean – care a avut mandat de reprezentare al Federatiei Roamne de Judo, în calitate de vicepreședinte
 • A fost validată hotărârea Comitetului Executiv privind participarea fără drept de vot a Federatiei Române de Haltere – ca efect al suspendării de catre Federatia Internationala de Haltere

Presedintele COSR, domnul Mihai Covaliu a prezentat evolutia programelor COSR in aplicarea Strategiei aprobate in Adunarea Generala de Alegeri din 24 septembrie 2020.

Materialele si masurile organizatorice aflate pe Ordinea de zi a Adunarii Generale  au fost aprobate cu unanimitate de voturi de catre membrii Comitetului Executiv în ședința din 11 aprilie a.c.;

Au fost supune la vot și aprobate în unanimitate:

 • Raportul activității Comitetului Executiv  – 2021
 • Situația financiară la 31.12.2021
 • Raportul Comisiei de Cenzori 2021
 • Raportul auditorului extern 2021
 • Descărcarea de gestiune pentru anul 2021
 • Planul anual de activitate – 2022
 • Bugetul de venituri și cheltuieli – 2022
 • Nominalizarea auditorului extern SC ELF Expert SRL - reprezentant legal Filip Stoica
 • Masurile organizatorice analizate și propuse de Comisia de Etică și Comitetul Executiv privind:
 • Modificarile care intervin conform Statutului COSR in structura pe categorii de membrii a Adunarii Generale, ca efect al desfasurarii Jocurilor Olimpice de vara Tokyo 2020, al unor decizii adoptate de CIO sau altor autoritati
 • Nominalizare membru al Comisiei de cenzori ca efect al incetarii calitatii unui membru nominalizat in Adunarea Generala de Alegeri din 2020
 • Cereri dobandire calitate de membru cu drept de vot prorogate in Adunarile Generale anterioare pentru a avea in vedere ansamblul modificarilor si impactul de la o categorie de membri la alta.

Acestea au fost analizate si propuse spre aprobare avand la baza obligatia de asigurare a majoritatii olimpice conform Chartei Olimpice, al limitei maxime necesar a fi respectate pe fiecare categorie precum si in raport de evolutiile la categoriile de membrii vizand hotararile CIO privind migrarea ramurilor sportive intre categoriile incluse in programul Jocurilor Olimpice și cele neincluse, precum si migrarea reprezentantilor sportivilor la categoria personalități.

Galerie foto