You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Stiri COSR

Adunarea Generală Ordinară a COSR din 2022, programată a avea loc pe 12 aprilie a.c., ora 11,00, la Complexul Olimpic Sydney 2000 Izvorani

Către,

MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A C.O.S.R.

 

              Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român vă informează că, în baza Hotărârii luate în cadrul ședintei din 08 martie 2022, Adunarea Generală Ordinară – 2022 va avea loc în data de      12 aprilie a.c., ora 11,00, la Complexul Olimpic Sydney 2000 Izvorani.

              Ordinea de zi a ședinței este urmatoarea:

  1. Raportul de activitate al Comitetului Executiv 2021
  2. Rapoarte financiare anuale 2021
  3. Raportul Comisiei de Cenzori 2021
  4. Raportul Auditorului Extern 2021
  5. Planul anual de activitate 2022
  6. Bugetul de venituri si cheltuieli 2022
  7. Nominalizarea Auditorului Extern COSR 2022
  8. Modificari organizatorice
  9. Diverse

Persoanele juridice care detin calitatea de membru sunt rugate ca, pana la data de 08 aprilie 2022 sa transmita imputernicirea pentru persoana desemnata ca reprezentant in Adunarea Generala, insotita de copie C.I. Transmiterea acestora se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului GDPR privind protectia datelor cu caracter personal. In cazul netransmiterii acestui document, se va lua in considerare ultima nominalizare comunicata pentru sedinta adunarii generale anterioara.

De asemenea, va rugam sa ne comunicati, pana la aceeasi data, daca este cazul, informatii privind necesitatea decontarii cheltuielilor de transport, asigurarea cazarii si, dupa caz, preluarea de la sediul C.O.S.R. – “Casa Olimpica”, bd. Marasti nr.20A, Sector 1, pentru deplasare la Izvorani.

              Pentru informatii suplimentare, va rugam sa va adresati Departamentului juridic, resurse umane si relatii cu autoritatile, doamnei Carmen Trocan, tel.0745/340.538, e-mail carmen.trocan@cosr.ro sau doamnei Georgeta Misca, tel.0744/363.342, e-mail georgeta.misca@cosr.ro .
 

Galerie foto