You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Stiri COSR

Propunere de completare a statutului COSR, pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare COSR din 2021

Membrii Comitetului Executiv al COSR întruniți în ședința din data de 19.04.2021 au aprobat cu unanimitate de voturi includerea la Punctul 9 de pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare din data de 22.04.2021, propunerea privind completarea statutului COSR cu un articol nou 6.9. , după cum urmează:

 1. În situații speciale generate de necesitatea adoptării unor măsuri de protecție medicală sau de forță majoră, ședintele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare  pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, prin videoconferință. Prezența poate fi asigurată și în regim mixt respectiv fizic, cu respectarea limitărilor legale ale autorităților și online.  
 2. Videoconferința este conferința la care toți participanții se pot vedea și auzi în timp real.
 3. Pentru validitatea videoconferinței sistemul electronic utilizat pentru aceasta trebuie să asigure înregistrarea audio/video a ședinței.
 4. Organizarea ședințelor în sistem videoconferință este asigurată de administrația Comitetului Olimpic și Sportiv Român.
 5. Invitația de participare va fi lansată pe adresa de e-mail comunicată în prealabil  în scris de membrii persoane fizice și membri persoane juridice pentru participarea reprezentanților acestora.
 6. Identificarea membrilor Adunării Generale/reprezentanților membrilor persoane juridice și invitatilor, se realizeaza prin compararea imaginii acestora cu fotografia din documentul de identitate care trebuie transmis in prealabil, prin e-mail, scanat in format color sau cel detinut de Departamentul Juridic al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman la Dosarul persoanei juridice.
 7. Cvorumul sedintei trebuie constatat si certificat in debutul intalnirii prin efectuarea prezentei nominale pe baza tabelului cu membrii Adunarii Generale.
 8. Membrii cu drept de vot si invitatii vor avea posibilitatea de a adresa intrebari prin mijloace on-line de comunicare, e-mail inaintea sedintei Adunarii Generale si pe durata sedintei, verbal sau in scris pe chat-ul platformei de comunicare cu respectarea prevederilor statutare.
 9. Prin grija secretariatului Adunarii Generale/persoanelor desemnate, Procesul-verbal al sedintei, prezenta membrilor cu drept de vot si invitatilor se va intocmi in forma necesara pentru indeplinirea obligatiilor de inscriere a hotararilor adoptate in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor. In acest sens, participantii la sedinta Adunarii Generale vor raspunde cererilor secretariatului Adunarii Generale/persoanelor desemnate privind consemnarea si certificarea documentelor intocmite.
   

Membrii cu drept de vot ai Adunării Generale pot transmite propuneri de modificare/completare a prevederilor în discuție, în scris, până cel mai târziu la data de 21.04.2021 precum și prin susținere directă în plenul ședinței din data de 22.04.2021.

Galerie foto