You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Stiri COSR

Adunarea Generală Ordinară din 2021 a Comitetului Olimpic și Sportiv Român, programată pe 22 aprilie, la Izvorani

Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR) a stabilt ca Adunarea Generală Ordinară din 2021 a COSR să aibă loc pe 22 aprilie, de la ora 11.00, la Complexul Olimpic ”Sydney 2000” din Izvorani.

Pe ordinea de zi a ședinței se regăsesc următoarele:

  • Raportul de activitate al Comitetului Executiv 2020;
  • Rapoarte financiare pe anul 2020;
  • Raportul Comisiei de Cenzori 2020;
  • Raportul Auditorului Extern 2020;
  • Planul anual de activitate 2021;
  • Bugetul de venituri și cheltuieli 2021;
  •  Nominalizarea Auditorului Extern COSR;
  •  Diverse.

Persoanele juridice care dețin calitatea de membru sunt rugate ca, până la data de 16 aprilie 2021 să transmită împuternicirea pentru persoana desemnată ca reprezentant în Adunarea Generală.

În cazul netransmiterii acestui document, se va lua în considerare ultima nominalizare comunicată pentru ședința adunării generale anterioare.

Pentru informații suplimentare cei interesați se pot adresa Departamentului Juridic, Resurse Umane și Relații cu Autoritățile COSR.

Galerie foto