You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Stiri COSR

Academia Olimpică Română aniversează trei decenii de Educaţie Olimpică

Fondată în urmă cu 30 de ani, la 21 martie 1991, Academia Olimpică Română (A.O.R.) este o entitate de cultură și educație olimpică aflată în subordinea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (C.O.S.R.), fără personalitate juridică, cu atribuții în dezvoltarea și promovarea principiilor fundamentale ale Olimpismului.

Activitatea A.O.R. se concretizează prin intermediul celor 48 filiale  - câte una în fiecare județ și în Municipiul București, precum și în fiecare dintre cele 6 sectoare ale acestuia. În subordinea acestor structuri se află Cluburi și Cercuri Olimpice care au competența de a acționa la nivel local pentru promovarea Olimpismului și organizarea de evenimente cultural-sportiv-artistice.

Coordonarea A.O.R. este asigurată de un Consiliu de conducere, format din 11 membri, care a avut în frunte, de-a lungul anilor, trei campioane olimpice: Mihaela Peneş (aruncarea suliţei), Laura Badea (scrimă - floretă) şi Simona Amânar (gimnastică).

În cele 3 decenii de activitate, toate acţiunile A.O.R s-au desfăşurat în regim de voluntariat, prin contribuția și suportul unor profesori sufletiști, care înțeleg importanța educării tinerei generații în spiritul sportivității, fair-play-ului și toleranței.

A.O.R. are un caracter social, educativ-cultural-sportiv, umanitar, non-profit, apolitic şi non-confesional. Principalul scop al Academiei Olimpice Române îl reprezintă afirmarea şi promovarea pe toate planurile a ideilor generoase ale Olimpismului. Ea reunește - prin adeziune benevolă - cadre didactice, antrenori, conducători sportivi, personalități sportive, specialiști în domeniul sportului de performanță și din alte domenii de activitate, sau care concură la știința sportului.

Obiectivele urmărite prin activităţile susţinute sunt: studierea aspectelor istorice, culturale, etice şi sociale ale Mişcării Olimpice mondiale şi a Jocurilor Olimpice; promovarea spiritului de fair-play; lupta împotriva violenţei, a dopajului şi corupţiei în sport; protejarea sportului şi sportivilor de orice influenţă negativă care poate conduce la îndepărtarea de la principiile olimpice şi de la etica sportivă, contribuţia la formarea în spiritul idealurilor olimpice a specialiştilor în educaţie fizică şi sport, stimularea activităţii de studiu şi cercetare, precum şi a creaţiei artistice cu tematică olimpică.

An de an, activitățile A.O.R. au fost organizate constant la nivel naţional, iar o parte dintre acestea au fost incluse în anul 2012 de Centrul de Studii Olimpice din cadrul Universității Autonome Barcelona, împreună cu Muzeul Olimpic din Lausanne în baza de date a Programului Educația Valorilor Olimpice, proiect gestionat de către Comitetul Internațional Olimpic. Graţie acestei inițiative, concursurile tradiționale „Un Condei numit Fair-Play”, „Jocurile Olimpice în imaginația copiilor”, „Pentatlon Olimpic Școlar” și „Tabere Olimpice” au devenit parte din patrimoniul internațional al marii Familii Olimpice.

Astfel, practicile Academiei, bazate pe iniţiativă, competenţă şi valoare, care favorizează afirmarea excelenţei în domeniile cultural, artistic şi sportiv, devin repere solide în procesul educativ olimpic din  lumea întreagă.

În anul 2017, Comitetul Internaţional de Fair-Play a acordat Academiei Olimpice Române Diploma Mondială pentru Fair-play, în semn de recunoaștere a realizărilor exemplare ale A.O.R. în lumea sportului, Olimpismului și în domeniul promovării fair-play-ului.

Combinând sportul cu educația și cultura, Olimpismul caută să creeze un mod de viață bazat pe bucuria efortului, valoarea educativă a unui bun exemplu, responsabilitatea socială și respectul pentru principiile etice fundamentale universale.

Scopul Olimpismului este să pună sportul pretutindeni în slujba dezvoltării armonioase a omului, în vederea încurajării stabilirii unei societăţi paşnice, preocupate de păstrarea demnităţii umane.

La ceas aniversar, mulțumim tuturor colaboratorilor noştri că ne-au fost alături și că au ales să facă parte din marea Familie Olimpică. Apreciem implicarea, dăruirea, devotamentul și profesionismul de care ați dat dovadă pe parcursul anilor în organizarea și desfășurarea activităților, asigurându-vă de sprijinul instituției noastre pentru orice inițiativă benefică educației olimpice.

Galerie foto