You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Stiri COSR

Adunarea Generala Ordinara a COSR din 2020, programata a avea loc in data de 27 aprilie a.c., ora 11,00, la Casa Olimpica

Catre,        

 

MEMBRI  ADUNARE GENERALA  C.O.S.R.

 

 

 

Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman va informeaza ca in baza Hotararii luate in cadrul sedintei din 27 februarie 2020,  Adunarea Generala Ordinara – 2020 va avea loc in data de 27 aprilie a.c., ora 11,00, la sediul C.O.S.R. – “Casa Olimpica” – Sala “Amfiteatru”, Bd. Marasti nr. 20 A, Sector 1, Bucuresti.

 

             Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

 

1.    Raportul de activitate a Comitetului Executiv pe anul 2019

2.    Situatia financiara la 31.12.2019

3.    Raportul auditorului extern

4.    Raportul Comisiei de Cenzori

5.    Strategia si obiectivele pentru 2020

6.    Planul anual de activitate 2020

7.    Bugetul de venituri si cheltuieli 2020

8.    Masuri organizatorice

9.    Diverse    

Persoanele juridice care detin calitatea de membru sunt rugate ca, pana la data de 15 aprilie 2020, sa transmita  imputernicirea pentru persoana desemnata ca reprezentant in Adunarea Generala, insotita de copie C.I. Transmiterea acestora se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului GDPR privind protectia datelor cu caracter personal. In cazul netransmiterii acestui document, se va lua in considerare ultima nominalizare comunicata pentru sedintele adunarii generale anterioare.

Important!

In cazul in care, la data stabilita masurile legale adoptate si/sau recomandarile autoritatilor in contextul epidemiei de coronavirus vor afecta posibilitatea desfasurarii sedintei, hotararile adoptate privind amanarea sau modalitatea de desfasurare a acesteia va vor fi comunicate in timp util.

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa va adresati Departamentului juridic, resurse umane si relatii cu autoritatile, doamnei Carmen Trocan, tel. 0745/340.538, email carmen.trocan@cosr.ro sau doamnei Georgeta Misca, tel.0744/363.342, e-mail georgeta.misca@cosr.ro

Galerie foto