You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Stiri COSR

Membrii COSR, invitati sa participe la Adunarea Generala Ordinara 2019

Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), intrunit in sedinta din 14 februarie 2019, invita membrii COSR sa participe la Adunarea Generala Ordinara (AGO) – 2019 care va avea loc pe data de 18 aprilie a.c., cu incepere de la ora 11,00, in Sala “Amfiteatru” din incinta Casei Olimpice, sediul COSR din Bulevardul Marasti nr. 20 A, Sector 1, Bucuresti.

            Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

             1. Raportul activitatii Comitetului Executiv  – 2018

             2. Situatia financiara la 31.12.2018

                 Raportul auditorului extern

                 Raportul Comisiei de Cenzori

             3. Strategia si obiectivele  – 2019

             4. Planul anual de activitate – 2019

             5. Bugetul de venituri si cheltuieli – 2019

             6. Masuri organizatorice

             7. Diverse

Persoanele juridice care detin calitatea de membru sunt rugate ca, pana la data de 12 aprilie 2019, sa transmita  imputernicirea pentru persoana desemnata ca reprezentant in Adunarea Generala si datele de identificare ale acesteia. In cazul netransmiterii acestui document, se va lua in considerare ultima nominalizare comunicata pentru sedintele adunarii generale anterioare

De asemenea, participantii sunt rugati sa comunice pana la aceeasi data, daca este cazul, informatii privind decontarea cheltuielilor de transport si/sau asigurarea cazarii.


Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul juridic, resurse umane si relatii cu autoritatile, din cadrul COSR:

Carmen Trocan, tel. 0745/340.538, email carmen.trocan@cosr.ro
Georgeta Misca, tel.0744/363.342, e-mail georgeta.misca@cosr.ro

 

 

Galerie foto