You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Stiri COSR

Membrii COSR, invitati la Adunarea Generala Ordinara 2018

Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, intrunit in sedinta din 25 ianuarie 2018, invita membrii COSR sa participe la Adunarea Generala Ordinara – 2018 care va avea loc pe 26 aprilie a.c., ora 11,00, la Sala “Amfiteatru” din incinta Casei Olimpice, sediul COSR din Bulevardul Marasti nr. 20 A, Sector 1, Bucuresti.

 Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

             1. Raportul activitatii Comitetului Executiv  – 2017

             2. Situatia financiara la 31.12.2017

             3. Raportul Comisiei de Cenzori – 2017

             4. Strategia si obiectivele  – 2018

             5. Planul anual de activitate – 2018

             6. Bugetul de venituri si cheltuieli – 2018

             7. Modificare/completare statut

             8. Diverse

Propunerile de modificare/completare a Statutului COSR, analizate si insusite de membrii Comitetului Executiv, intrunit in sedinta din data de 20 martie 2018, sunt afisate AICI.

Conform prevederilor art. 6.7.1. din Statut, eventualele propuneri in legatura cu ordinea de zi vor fi comunicate, in scris, la secretariatul COSR, pana cel mai tarziu la data de 5 aprilie 2018.

Persoanele juridice care detin calitatea de membru sunt rugate ca, pana la data de 15 aprilie 2018, sa transmita  imputernicirea pentru persoana desemnata ca reprezentant in Adunarea Generala si datele de identificare a acesteia. In cazul netransmiterii acestui document, se va lua in considerare ultima nominalizare comunicata pentru sedintele adunarii generale anterioare.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa va adresati Departamentului juridic, resurse umane si relatii cu autoritatile:

Carmen Trocan - tel. 0745/340.538, email - carmen.trocan@cosr.ro;
Georgeta Misca - tel.0744/363.342, e-mail - georgeta.misca@cosr.ro

Galerie foto