You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Academia Olimpica Romana

Tabara de Instruire si Informare Olimpica

In perioada 18-23 iulie 2005, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a organizat la Izvorani, in cadrul Centrului Olimpic Sydney 2000, o tabara de instruire si informare olimpica, la care au participat 31 de inspectori educativi din cadrul inspectoratelor scolare judetene. Scopul taberei l-a reprezentat armonizarea programelor educative nationale, in vederea promovarii lor unitare, la nivelul invatamantului preuniversirar. De asemenea, s-a urmarit stimularea factorilor implicati in procesul instructiv - educativ pentru afirmarea si diseminarea valorilor ce definesc spiritul olimpic, si transmiterea acestora, prin intermediul procesului de invatamant, copiilor si tinerilor . Dintre obiectivele propuse, se disting: Atragerea si a altor cadre didactice (in afara celor de specialitate educatie fizica si sport) spre Miscarea Olimpica pentru a transmite si aplica in lectiile de istorie, geografie, filosofie, educatie cetateneasca, literarura, desen, fizica, matematica, etc si notiuni de educatie olimpica; promovarea spiritului de toleranta si fair play, combaterea violentei si a dopajului in sport, ca si in viata; insusirea elementelor si a modalitilor optime de aplicare a educatiei olimpice in lectia de educatie fizica si in programa de invatamant; implicarea inspectorilor in organizarea si functionarea structurilor de tipul filialelor judetene ale Academiei Olimpice Romane; schimburi de experienta privind activitatea cercurilor olimpice scolare. Programul taberei a cuprins expuneri, dezbateri, vizionari de casete video, activitati practico - metodice, cultural - sportive si turistice, etc.

Galerie foto