You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Echipa olimpica a Romaniei

Lia Manoliu
Argentina Menis
Viorica Viscopoleanu
Ion Alexe
Petre Ceapura
Ladislau Lovrenschi
Stefan Tudor
Stefan Birtalan
Adrian Cosma
Marin Dan
Alexandru Dinca
Cristian Gatu
Gheorghe Gruia
Roland Gunesch
Gabriel Kicsid
Ghita Licu
Cornel Penu
Valentin Samungi
Simion Schobel
Werner Stockl
Constantin Tudosie
Radu Voina
Viorica Dumitru
Maria Nichiforov
Ivan Potzaichin
Atanasie Sciotnic
Roman Vartolomeu
Aurel Vernescu
Mihai Zafiu
Ion Baciu
Gheorghe Berceanu
Victor Dolipschi
Vasile Iorga
Nicolae Martinescu
Ileana Gyulai
Ana Pascu
Ecaterina Stahl
Olga Szabo Orban
Dan Irimiciuc
Dan Iuga
Ion Dumitrescu
Nicolae Rotaru
Laurentiu Dumanoiu
Corneliu Oros