You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Consiliul Director

Consiliul Director, format din cinci membri, este convocat de presedinte pentru solutionarea unor probleme care nu suporta amanare intre sedintele Comitetului Executiv.

Din Consiliul Director fac parte de drept:

Deciziile adoptate de Consiliul Director se aplica la data stabilita de acesta si se prezinta spre ratificare Comitetului Executiv in proxima sa sedinta.

Deciziile neratificate de catre Comitetul Executiv devin nule.