You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Programele şi strategiile proprii

Strategia președintelui COSR Mihai Covaliu pentru ciclul olimpic 2020 – 2024, al cărei motto este ÎNCREDEREA DĂ ÎNCREDERE, se află la baza desfășurării activității Comitetului Olimpic și Sportivi Român. Stategia se regăsește aici : Strategie 2020-2024

De asemenea, există Programele Departamentului Sport:

A. Programul competițiilor olimpice:
Atributul principal al Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR) este dat de obligativitatea participării la Jocurile Olimpice prin trimiterea de sportivi la această competiție și în acest sens constituie, organizează și conduce echipele reprezentative ale României.

COSR este singura organizație care poate reprezenta România la competițiile olimpice multisport la nivel mondial și continental:
1. Jocurile Olimpice
2. Jocurile Olimpice de tineret
3. Jocurile Mondiale pe plajă
4. Jocurile Europene
5. Festivalul Olimpic al Tineretului European


B. Programul de susținere a activității loturilor olimpice, Centrelor Naționale Olimpice pentru Tineret, Centrelor Naționale Olimpice pentru Juniori și burselor olimpice

Cei mai buni sportivi de performanță din România sunt cuprinși în programele de elită ale COSR, începând cu pregătirea cadeților și juniorilor din Centrele Naționale Olimpice de Juniori (CNOPJ), care mai apoi promovează în Centrele Naționale Olimpice de Tineret (CNOPT) și într-un final ajung la loturile olimpice în vederea obținerii calificării și medaliilor la Jocurile Olimpice.

Sprijinul financiar acordat de COSR fiecărui program în parte se face în baza unul plan cadru de pregătire, a cererilor de finanțare tip înaintate de fiecare federație sportivă națională raportat la obiectivele de pregătire și performanță, acesta cuprinde asigurarea costurilor de cazare, masă, participare la competiții, cercetare științifică, achiziționarea de materiale și echipamente sportive, medicale, susținătoare de efort și medicație curentă etc.

În fiecare ciclu de pregătire de 2-4 ani, alocat trecerii prin programele CNOPJ și CNOPT sportivii pot lua parte la competițiile olimpice specifice categoriei de vârstă, care mai apoi le oferă experiența necesară în vederea participării o dată la patru ani la Jocurile Olimpice.

Susținerea activității loturilor olimpice se realizează și prin acordarea primelor de lot olimpic conform următoarei proceduri:
- criteriile de acordare a primelor de lot olimpic se stabilesc de către Comisia Tehnică Olimpică și pentru Sportul de Performanță (CTOSP);
- supunerea spre aprobarea Comitetul Executiv al COSR;
- federațiile sportive naționale transmit planurile de pregătire, care în urma avizării CTOSP și aprobării CEx al COSR permit constituirea loturilor olimpice;
- lunar sunt transmise statele de plată tip pentru sportivii și membrii colectivelor tehnice din loturile olimpice;
- documentele sunt verificate, avizate după care sunt date spre plată;


C. Programul de finanțare a federațiilor sportive naționale
În conformitate cu statutul propriu și respectarea legislației specifice domeniului Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) finanțarea activitatea federațiilor sportive naționale, cu prioritate a celor implicate în procesul de pregătire calificare și participare la competițiile olimpice: Jocurile Olimpice, Jocurile Mondiale pe Plajă, Jocurile Olimpice de Tineret, Jocurile Europene și Festivalul Olimpic al Tineretului Olimpic European.

Raportat la resursele bugetare poate sprijini financiar și alte federații sportive naționale, membre ale COSR, recunoscute de către Comitetul Internațional Olimpic, cu potențial de a fi selecționate în programul următoarelor ediții ale competițiilor olimpice mai sus menționate.

Procedura de finanțare se face astfel:
- federațiile sportive naționale depun o cerere de finanțare tip;
- solicitarea este analizată în vederea stabilirii oportunității de către CTOSP;
- după obținerea avizului CTOSP se supune spre aprobare Comitetului Executiv al COSR;
- se întocmește contractul de finanțare și ulterior se face decontarea.


D. Programe ale Solidarității Olimpice și EOC
Solidaritatea Olimpică și Asociația Comitetelor Olimpice Europene (EOC) pun la dispoziția Comitetelor Olimpice Naționale o serie de programe care vizează:
- susținerea activității sportive de performanță;
- dezvoltarea și perfecționarea resurselor umane ale CNO și federațiilor sportive naționale: cursuri de formare și perfecționare pentru antrenori, administratori și manageri în domeniul sportului;
- educația olimpică și anti-doping;
- pregătirea sportivilor pentru a doua carieră;

COSR aplică la aceste programe în colaborare cu federațiile sportive naționale și alte entități din domeniu.


E. Programul anti-doping
Comitetul Olimpic și Sportiv Român colaborează cu Agenția Națională Anti-Doping pentru efectuarea de cursuri de educație și de teste doping pentru Echipele Olimpice ale României