Stiri

28 martie 2007 JOCURILE OLIMPICE IN IMAGINATIA COPIILOR

Art. 1 Concursul se inscrie intr-o miscare nationala, europeana si mondiala de promovare a spiritului olimpic in randul tinerelor talente din domeniul artelor plastice, miscare promovata si sprijinita de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, Academia Olimpica Romana si Ministerul Educatiei si Cercetarii. Art. 2 La aceasta competitie pot participa copii si tineri din Romania si din toate tarile lumii, avand varsta cuprinsa intre 6 si 16 ani, pe urmatoarele categorii de varsta: - categoria 6 – 10 ani - categoria 11 – 13 ani - categoria 14 – 16 ani Art. 3 Competitia este adresata atat tinerilor din scolile si liceele cu program de arta plastica, din scolile generale si licee, din cluburi sau cercuri scolare, cat si celor din cluburile sportive scolare sau din liccele cu program sportiv. Art. 4 Concursul se desfasoara in doua faze: faza judeteana si faza nationala 4.1 Faza judeteana se desfasoara pana la data de 15 iunie 2007 4.2 Juriu care stabileste castigatorii fazei judetene este format din inspectorul sau metodistul de arta plastica si inspectorul de educatie fizica 4.3. Inspectoratul {colar Judetean va expedia un numar de maxim 30 de lucrari (cate 10 pentru fiecare categorie de varsta) pe adresa Comitetului Olimpic si Sportiv Roman pana la data de 15 septembrie 2007. 4.4. Faza finala se va desfasura in Bucuresti intre 20 – 30 octombrie 2007 Art. 5. 5.1. Fiecare participant are dreptul sa prezinte o singura lucrare, in tehnica la alegere, pe suport de hartie, respectand formatul STAS A4 sau A3, sau nu vor depasi marimea de 50/50 cm. 5.2. Lucrarile de arta realizate pe suport de hirtie care vor depasi dimensiunea maxima nu vor fi admise in concurs. 5.3. Lucrarile nu se returneaza participantilor. Ele pot constitui baza unor expozitii din tara sau strainatate. 5.4 Toate drepturile de autor apartin Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. 5.5. Lucrarile vor fi insotite obligatoriu de talonul de participare cu toate datele completate. Art. 6 Se vor acorda premii, separat pentru fiecare categorie de virsta, astfel: - locul I – 3 premii - locul II – 3 premii - locul III – 3 premii - 10 mentiuni - premiu special (se acorda unui participant care o obtinut performante sportive sau care este legitimat la un club sportiv scolar ) Art. 7 Se va acorda Marele Premiu al concursului, unui singur participant, indiferent de categoria de varsta.